Předmět zaměřuje pozornost na propojení populární hudby a filmu. Kurz nabídne nejen vhled do historického kontextu proměn některých filmových žánrů (muzikál, biografický fikční film, dokumentární film), ale rovněž na konkrétních případových studiích poukáže na specifika těchto reprezentací. Důraz bude kladen na způsoby transmediálního konstruování obrazů vrámci populární kultury a jejich (zpětný) dopad na aktuální svět.