Předmět připravuje studenta tak, aby byl schopen/na samostatně zpracovat zvolné téma své bakalářské práce. Poskytnout mu vědomosti a dovednosti ke zpracování, napsání a obhajobě bakalářské práce. Rozvoj odborných kompetencí studenta ke zpracování odborné problematiky tak, aby prokázal svoji schopnost analýzy zvolného problému a syntézu poznatků a pochopení problému v kontextu s literaturou. Osobnostně-sociálním cílem předmětu je osvojení si dovedností potřebných k týmové práci, rozvoj schopnosti prezentace tj. rétorické dovednosti.