" Poskytnout studentovi mu vědomosti a dovednosti ke zpracování, napsání a obhajobě bakalářské práce. " Rozvoj odborných kompetencí studenta ke zpracování odborné problematiky tak, aby prokázal svoji schopnost analýzy zvolného problému a syntézu poznatků a pochopení problému v kontextu s literaturou.