Během přednášky se studenti seznámí se základními lexikologickými pojmy, s formální a významovou stránkou lexikálních jednotek (viz Témata). V semináři se naučí pracovat s různými typy slovníků. Seznámí se s onomaziologickým a sémaziologickým přístupem a výstavbou slovníkového hesla.