" uvědomit si význam a zařazení kinezioterapie v rehabilitačním procesu " seznámit se s obecnými zásadami, postupy a principy kinezioterapie " získat ucelený přehled o způsobech a možnostech využití kinezioterapie v léčebné rehabilitaci