V předmětu budou probrány všechny druhy poruch výživy ve smyslu snížení příjmu jejich etiologie, patogeneze, způsoby prevence.