Studenti se seznámí se základními znalostmi ze zdravotně sociální oblasti. Výuka je zaměřena na skutečnost, že nastupující studenti se neorientují v zdravotně sociální problematice. Proto se seznámí se zásadními zdravotně sociálními a klinickými pojmy. Tyto znalosti budou základem pro další jejich studium v oblasti zdravotně sociální. Dále se seznámí s klinickým obrazem základních onemocnění oblasti vnitřního lékařství a geriatrie, především s jejich dopadem do zdravotně sociální oblasti.