Studenti se seznámí se s organizací pediatrie a její vztahem k zdravotně sociální problematice. Seznámí se s historií vývojem pediatrie, se systémem očkování, s tuzemskými i zahraničními organizacemi, které zajišťují zdravotně sociální péči. Získají základní znalosti o fyziologii a patologii rodiny, potřebách dětí a o syndormu CAN. V oblasti geriatrie si studenti doplní další znalosti z oblasti geriatrie z aspektu zdravotně sociálního pracovníka