Cílem kurzu je seznámit studenty s různými procesy a mechanismy marginalizace, aby byli sami schopni nad nimi kriticky uvažovat. Kurz se bude zabývat sociologickými teoriemi marginalizace a sociálních nerovností, dále bude tématizovat koncepty chudoby, vyloučení, diskriminace, nezaměstnanosti apod., které bývají používány pro uchopení marginalizace. Teoretické znalosti budou aplikovány na konkrétní příklady z hlediska sociální práce, např. ve vztahu k etnickým menšinám či lidem bez domova. Studenti tak propojí makro- a mikrosociologickou perspektivu a naučí se ji aplikovat v rámci sociální intervence. Předmět se bude skládat z teoretické a seminární části. Na semináře také budou zváni odborníci z praxe. Pozor: předmět se koná v pátek i v sobotu! účast nutná vždy!