" Student bude připraven tak, aby byl schopen/na samostatně zpracovat zvolené téma své bakalářské práce. " Student bude mít vědomosti a dovednosti ke zpracování, napsání a obhajobě bakalářské práce " Student bude mít schopnosti prezentace tj. rétorické dovednosti.