Cílem předmětu je seznámit studenty se základy fyzikální chemie, chemických výpočtů, hydrochemie a toxikologie.