Disciplína podává základní přehled dějin českého školství a vzdělanosti (od 9./10. století do současnosti) v širším evropském kontextu.