Naučit studenty/ky zásadám a dovednostem specifické komunikace se seniory a osobami trpícími demencí.