Osvojit si teoretické základy jednotlivých druhů FT, získat přehled o možnostech využití FT v léčebné rehabilitaci, získat praktické zkušenosti spojené s aplikací různých metod FT a vhodně zvolit druh FT s ohledem na konkrétní obtíže.