Seznámit studenty s technologiemi a technikou jednak běžně užívanou v provozních podmínkách českých rybářských podniků, ale rovněž poskytnout ucelený přehled o nově rozvíjených high-tech metodách užívaných ve světě.