Seznámení s dějinami veřejné správy a správních institucí v českých zemích od roku 1850 do současnosti; přehled ústavního vývoje, státní správy, samosprávy, správy soudní a justiční, finanční a vojenské; správní reformy druhé poloviny 20. století a jejich dopady na vývoj veřejné správy v českých zemích.