• Cílem předmětu je seznámit studenty se sociální prací realizovanou ve skupině. 
  • Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a uvádí posluchače do problematiky sociální práce se skupinou, nabízí teoretickou základnu přístupů a poskytuje terminologickou výbavu umožňující orientaci v dané oblasti. 
  • Pozornost je zaměřena rovněž prakticky, studenti jsou seznamováni s různými podobami, modely i rámci praxe sociální práce skupinové.

Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu NPO Transformace JU reg.č. NPO_JČU_MSMT-16608/2022. Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning. Aktivita: Výukové materiály se zaměřením na blended learning pro studijní programy uskutečňované na ZSF JU.

 Tento výstup lze užít v souladu s licenčními podmínkami Creative Commons BY-SA 4.0 International (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode).