Biopython představuje množinu volně distribuovaných nástrojů pro biologické počítačové operace, které jsou napsané v jazyce Python mezinárodním týmem vývojářů. Očekává se aktivní účast studentů a porozumění prezentovaným tématům, dále pak tvorba vlastních jednodušších softwarových projektů.