Anotace: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Cílem je získání doplňujících informací o postupech celkové a místní anestezie pro studenty kombinované formy studia v souladu s aktuálním Vzdělávacím programem specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra - Intenzivní péče Cíle: - Seznámit studenta s problematikou anestezie a analgezie - Seznámit studenta s vybavením anesteziologického pracoviště - Seznámit studenta s prací anesteziologické sestry na operačním sále - Seznámit studenta s odlišnostmi anestézie u pacientů s přidruženými chorobami