Kurz se věnuje vybraným tématům týkajících se lidové religiozity jako jedné z forem zbožnosti, která zjednodušuje části církevní nauky a abstraktní chápe doslovně. Posluchači jsou seznamováni s lidovým náboženstvím vznikajícím z původních předkřesťankých představ, u rustikalizovaných představ křesťanství a ze synkretických novotvarů, vzniklých na tomto podloží. Významné místo mají i vnější projevy lidové zbožnosti jako jsou procesí, poutě, mariánská úcta, zdůrazněný kult ostatků, používání devocionálií nebo zřizování kapliček a božích muk. Téma lidové zbožnosti je představeno v prostoru setkávání religionistiky, etnologie a historie. Posluchači takto mají možnost poznat interdisciplinární přístup, jehož význam pro humanitní vědy je stále připomínán. Součástí kurzu je i seminární práce, při které si studenti na konkrétních tématech vyzkouší postupy vědecké práce. V rámci praktického zaměření semináře se předpokládají dvě vycházky po menších sakrálních stavbách v Českých Budějovicích a na Dobré Vodě u ČB.