Předmět Dobrovolníci v zahraniční rozvojové spolupráci (RZS) je koncipován více prakticky, zároveň neopomíjí terminologické zázemí. Posluchače uvádí do problematiky humanitární pomoci (HP), rozvojové spolupráce a globálního rozvojového vzdělávání. Cílem předmětu je podat informace o lidech žijících v rozvojových zemí, zároveň pracuje s pojmy zemí rozvinutých. Studentům se nabízí možnost rozvoj kritického myšlení, schopnost argumentace a diskuse.