Neustále se zvyšující zastoupení nepůvodních druhů napříč taxony a regiony, z nichž se mnohé v novém prostředí projevují invazivně, je jednou z globálních hrozeb ovlivňujících biodiverzitu a fungování ekosystémů. Znalost této problematiky je nezbytným předpokladem pro porozumění těchto probíhajících změn. Cílem tohoto předmětu je studentům poskytnout základní znalosti souvisejících s příčinami, procesy, dopady a managementem nepůvodních druhů ve vodí prostředí