Cílem předmětu je získaní teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti inovační politiky, inovačních systému a jejich využití pro smart region. Předmět studentům umožní kompetentně participaci na přípravě projektů smart region v různých rolích, plánovací, participační, zadávací i kontrolní.