Posluchači se seznámí s pokročilými způsoby modelování dat z přírodovědných oborů, s důrazem na kombinaci pevných a náhodných efektů a také na volbu komplexity modelů a kombinace více jejich typů. Cílem je, aby si posluchači tyto postupy osvojili a dokázali je nezávisle používat ve své odborné práci. Významnou součástí kurzu jsou i přednášejícím hodnocené domácí úkoly.