Seznámení studentů s teorií pravděpodobnosti a základy matematické statistiky