Seznámit s nejdůležitějšími skupinami polutantů ve vodě a ovzduší, se základy hydrobiologie a nauky o ovzduší, s hodnocením znečistění vodních ekosystémů v terénu a laboratorním stanovením mikrobiologických a biologických polutantů ve vodě a vzduchu.