Cílem semináře je důkladné procvičení české gramatiky, pozornost je věnována zejména rovině pravopisné, stylistické a syntaktické. Posluchači budou upozorněni na frekventované jazykové nešvary a klišé, které negativně ovlivňují výslednou podobu komunikátů.