Předmět je zaměřen na tvorbu webových aplikací na platformě .NET. Cílem předmětu je poskytnou studentům potřebné znalosti a dovednosti pro samostatnou tvorbu webové aplikace. Studenti budou provedeni celým procesem tvorby aplikace v N-vrstvé architektuře na základě MVC rámce a formou samostatné práce aplikují teoretické poznatky při tvorbě jednotlivých vrstev. Studenti se rovněž seznámí s architekturou CORE a její možnou implementací v prostředí .NET. Dále je pozornost věnována bezpečnosti webových aplikací, architektuře aplikací a některým obecněji platným principům tvorby webových informačních systémů.