Přednáška se zabývá vývojem malby v Římě v době kolem 1600. Ústřední postavou příběhu je malíř Michelangelo Merisi, zvaný Caravaggio (1573-1610). Jeho obraz ovlivnil na dlouhou dobu několik umělců a to nejen v Itálii, ale i ve střední Evropě.