V tomto kurzu se v rámci lexikologie soustředíme na komparativní přístup mezi češtinou a  angličtinou.
Cílem tohoto kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti studentů načerpané v předmětu LEX1. Je orientován zejména prakticky se zaměřením na obor překladatelství.

Kurz se zaměřuje na lexikální aspekty překladu textu