Pokračování kurzu Morfologie 1. Zaměřuji se již pouze na flektivní morfologii, v rámci které pokračuje gramatickými kategoriemi substantiva a dále všemi ostatními slovními druhy. Seminář se věnuje prohlubování a praktickému procvičování probrané látky.