Cílem semináře je rozšířit jazykové kompetence v angličtině v politicko - ekonomické oblasti. Jeho součást tvoří práce s odbornými texty, konverzace o jejich hlavních myšlenkách, cvičení zaměřená na porozumění textu a rozvoj slovní zásoby (vysvětlení obchodních termínů a zkratek v angličtině). Studenti se rovněž seznámí se základy anglické obchodní korespondence.

Cílem semináře je rozšířit jazykové kompetence v angličtině v politicko - ekonomické oblasti. Jeho součást tvoří práce s odbornými texty, konverzace o jejich hlavních myšlenkách, cvičení zaměřená na porozumění textu a rozvoj slovní zásoby (vysvětlení obchodních termínů a zkratek v angličtině). Studenti se rovněž seznámí se základy anglické obchodní korespondence.