Vedle zvyšování obecné jazykové kompetence studentů, je hlavním cílem kurzu aplikace teoretických lingvistických znalostí na vzorcích autentického textu (jak mluveného, tak psaného).