Základní problematikou kurzu je studium vztahů mezi přírodou a kulturou. Toto téma je zkoumáno především na různých pojetích zahrady jako fenoménu, který se nalézá na rozhraní mezi přírodou a kulturou. základním metodologickým hlediskem je současná environmentální estetika.