Dějiny anglické literatury II se zaměřují na vývoj britské literatury od počátků románu do současnosti, tedy zhruba od 18. století až po autory veskrze současné (počátek 21. století). Cílem předmětu je představit studentům klíčová díla, literární školy a hlavní vývojové směry. Přednáška se zasazuje tato díla do kontextu a určité vývojové linie, seminář se věnuje hlavně detailnímu čtení a rozborům děl.
Dějiny anglické literatury II se zaměřují na vývoj britské literatury od počátků románu do současnosti, tedy zhruba od 18. století až po autory veskrze současné (počátek 21. století). Cílem předmětu je představit studentům klíčová díla, literární školy a hlavní vývojové směry. Přednáška se zasazuje tato díla do kontextu a určité vývojové linie, seminář se věnuje hlavně detailnímu čtení a rozborům děl.