Hlavním cílem kurzu je reflexe nad utvářením kánonu starší anglické literatury. Zaměřuje se na hlavní estetické, literární a filozofické hodnoty daného období. Kurz postupuje chronologicky a pokrývá období od vrcholného středověku do baroka. Kurz je zamýšlen jako přednáška spojená s diskuzí o traktovaných tématech a konkrétních literárních dílech.