Kurz má zprostředkovat studentům jazykové i základní teoretické znalosti z oblasti práva ve vybraných anglicky mluvících zemích. Účastníci kurzu budou uvedeni do problematiky anglického právnického jazyka, seznámí se s odbornou terminologií a dostanou návod, jak porozumět a pracovat s právním textem. Na seminářích se pracuje s autentickými odbornými texty, jednotlivé oblasti práva se však neprobírají do hloubky. Cílem je získání základní orientace o charakteru a rysech právní dikce v AJ a základní znalosti struktur soudních systémů EU, VB a USA.

Kurz má zprostředkovat studentům jazykové i základní teoretické znalosti z následujících oblastí práva ve vybraných anglicky mluvících zemích: 1. Základní pojmy práva (rozdělení na právo soukromé, a veřejné, vč. jednotlivých podtypů, prameny práva, národní politické instituce). 2. Soudní systém (rozdělení a typy soudů na národní i světové úrovni, soudci, státní zástupci a advokáti). 3. Osoby s právní subjektivitou (fyzické, právnické) a jejich práva. 4. Závazky (závazky vyplývající ze zákona a ze smlouvy, hlavní typy smluv). 5. Základní pojmy pracovního práva (pracovní smlouva, výpověď, stávka).