The course aims to equip students with essential language skills and theoretical knowledge of selected areas of law in English-speaking countries. Students will be acquainted with legal terminology and will be instructed in how to understand and work with a legal text. Students will work with authentic legal texts; however, the specific areas of law will not be dealt with in great depth. The main objective of the course is to gain basic orientation in typical features of English legal discourse.

Kurz má zprostředkovat studentům jazykové i základní teoretické znalosti z oblasti práva ve vybraných anglicky mluvících zemích. Účastníci kurzu budou uvedeni do problematiky anglického právnického jazyka, seznámí se s odbornou terminologií a dostanou návod, jak porozumět a pracovat s právním textem. Na seminářích se pracuje s autentickými odbornými texty, jednotlivé oblasti práva se však neprobírají do hloubky. Cílem je získání základní orientace o charakteru a rysech právní dikce v AJ a základní znalosti struktur soudních systémů EU, VB a USA.

Kurz má zprostředkovat studentům jazykové i základní teoretické znalosti z následujících oblastí práva ve vybraných anglicky mluvících zemích: 1. Základní pojmy práva (rozdělení na právo soukromé, a veřejné, vč. jednotlivých podtypů, prameny práva, národní politické instituce). 2. Soudní systém (rozdělení a typy soudů na národní i světové úrovni, soudci, státní zástupci a advokáti). 3. Osoby s právní subjektivitou (fyzické, právnické) a jejich práva. 4. Závazky (závazky vyplývající ze zákona a ze smlouvy, hlavní typy smluv). 5. Základní pojmy pracovního práva (pracovní smlouva, výpověď, stávka).