Kurz má zprostředkovat studentům jazykové i základní teoretické znalosti z následujících oblastí práva ve vybraných anglicky mluvících zemích: 1. Základní pojmy práva (rozdělení na právo soukromé, a veřejné, vč. jednotlivých podtypů, prameny práva, národní politické instituce). 2. Soudní systém (rozdělení a typy soudů na národní i světové úrovni, soudci, státní zástupci a advokáti). 3. Osoby s právní subjektivitou (fyzické, právnické) a jejich práva. 4. Závazky (závazky vyplývající ze zákona a ze smlouvy, hlavní typy smluv). 5. Základní pojmy pracovního práva (pracovní smlouva, výpověď, stávka).