Kurs má za cíl osvětlit historické kořeny současného stavu angličtiny jako jazykového systému. Zaměřuje se zejména na proměnu strukturního typu a komplexní vztah mezi vnějšími a vnitřními vlivy ve vývoji jazyka. Seminář konkretizuje jevy obecně pojednané v přednášce na základě analýzy vybraných problémových případů reprezentovaných v dobových textech.