Kurz představuje různé metodologické přístupy světové a české literární komparatistiky. Každá přednáška je doplněna diskusí nad příslušným odborným textem.
Kurz představuje různé metodologické přístupy světové a české literární komparatistiky. Každá přednáška je doplněna diskusí nad příslušným odborným textem.