Cílem kurzu je umožnit studentům získat základní dovednost v psaní na klávesnici metodou naslepo a efektivněji tak vytvářet a zpracovávat písemnosti. Výuka bude probíhat za pomoci programové výuky ZAV, která zaručuje individuální přístup pro každého jednotlivce a rozvoj tedy závisí na vlastním úsilí studentů. Studenti si dále osvojí základní znalosti z oblasti typografie, osvěží si problematické jevy z pravidel českého pravopisu, naučí se zpracovávat osobní i obchodní písemnosti dle ČSN 01 6910. Přednáška dále také poskytuje základní přehled práce s e-zdroji a pokročilejší práci s textem s využitím OCR a korektur. Náplní cvičení je praktické procvičování dané problematiky, svým obsahem navazuje na příslušnou přednášku.

Cílem kurzu je umožnit studentům získat základní dovednost v psaní na klávesnici metodou naslepo a efektivněji tak vytvářet a zpracovávat písemnosti. Výuka bude probíhat za pomoci programové výuky ZAV, která zaručuje individuální přístup pro každého jednotlivce a rozvoj tedy závisí na vlastním úsilí studentů. Studenti si dále osvojí základní znalosti z oblasti typografie, osvěží si problematické jevy z pravidel českého pravopisu, naučí se zpracovávat osobní i obchodní písemnosti dle ČSN 01 6910. Přednáška dále také poskytuje základní přehled práce s e-zdroji a pokročilejší práci s textem s využitím OCR a korektur. Náplní cvičení je praktické procvičování dané problematiky, svým obsahem navazuje na příslušnou přednášku.