Cílem je získat přehled o fylogenezi, biologii a ekologii důležitých skupin hub a houbám podobným organismů. Znát metody jejich studia a být schopen prakticky poznat zástupce, kteří se zde běžně vyskytují.
Cílem je získat přehled o fylogenezi, biologii a ekologii důležitých skupin hub a houbám podobným organismů. Znát metody jejich studia a být schopen prakticky poznat zástupce, kteří se zde běžně vyskytují.
Cílem je získat přehled o fylogenezi, biologii a ekologii důležitých skupin hub a houbám podobným organismů. Znát metody jejich studia a být schopen prakticky poznat zástupce, kteří se zde běžně vyskytují.
Cílem je získat přehled o fylogenezi, biologii a ekologii důležitých skupin hub a houbám podobným organismů. Znát metody jejich studia a být schopen prakticky poznat zástupce, kteří se zde běžně vyskytují.

Základy biologie a fyziologie hub, systematické členění a charakteristika jednotlivých skupin, trofické vztahy a ekologie houbových organismů