Student pochopí základní principy ekologie jako vědní disciplíny, a zároveň získá základní přehled o problematice ekologie. Zároveň během cvičení získá přehled o základních ekologických metodách, a o ekologických výpočtech.
Student pochopí základní principy ekologie jako vědní disciplíny, a zároveň získá základní přehled o problematice ekologie. Zároveň během cvičení získá přehled o základních ekologických metodách, a o ekologických výpočtech.

Student pochopí základní principy ekologie jako vědní disciplíny, a zároveň získá základní přehled o problematice ekologie. Zároveň během cvičení získá přehled o základních ekologických metodách, a o ekologických výpočtech.

Student pochopí základní principy ekologie jako vědní disciplíny, a zároveň získá základní přehled o problematice ekologie. Zároveň během cvičení získá přehled o základních ekologických metodách, a o ekologických výpočtech.

Student pochopí základní principy ekologie jako vědní disciplíny, a zároveň získá základní přehled o problematice ekologie. Zároveň během cvičení získá přehled o základních ekologických metodách, a o ekologických výpočtech.

Student pochopí základní principy ekologie jako vědní disciplíny, a zároveň získá základní přehled o problematice ekologie. Zároveň během cvičení získá přehled o základních ekologických metodách, a o ekologických výpočtech.

Student pochopí základní principy ekologie jako vědní disciplíny, a zároveň získá základní přehled o problematice ekologie. Zároveň během cvičení získá přehled o základních ekologických metodách, a o ekologických výpočtech.