Přednáška mapuje proměny směrů, stylů, funkcí a žánrů v české literatuře v l. 1770-1856, a to v kontextu evropské literatury. Pozornost je zaměřena na prolínání prvků dobových uměleckých stylů v konkrétních literárních dílech a na utváření a modifikaci národního modelu kultury a literatury. Přednáška je doplněna interpretačním seminářem.
Přednáška mapuje proměny směrů, stylů, funkcí a žánrů v české literatuře v l. 1770-1856, a to v kontextu evropské literatury. Pozornost je zaměřena na prolínání prvků dobových uměleckých stylů v konkrétních literárních dílech a na utváření a modifikaci národního modelu kultury a literatury. Přednáška je doplněna interpretačním seminářem.

Přednáška mapuje proměny směrů, stylů, funkcí a žánrů v české literatuře v l.1770-1856, a to v kontextu evropské literatury. Pozornost je zaměřena na prolínání prvků dobových uměleckých stylů v konkrétních literárních dílech a na utváření a modifikaci národního modelu kultury a literatury. Přednáška je doplněna interpretačním seminářem.