Cílem kurzu je seznámit studenty se základy matematického modelování v ekologii, epidemiologii a dalších biologicky orientovaných oborech.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy matematického modelování v ekologii, epidemiologii a dalších biologicky orientovaných oborech.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy matematického modelování v ekologii, epidemiologii a dalších biologicky orientovaných oborech.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy matematického modelování v ekologii, epidemiologii, evoluční biologii a případně v dalších biologicky orientovaných oblastech. Nedílnou součástí kurzu jsou také praktická cvičení sestávající z vývoje a simulací probíraných a příbuzných typů matematických modelů, ale také z diskuse předpokladů těchto modelů a jejich výsledků. Tyto aktivity probíhají v jazyce R (předběžná znalost jazyka R není nutná). Po absolvování kurzu se tak student bude orientovat ve vybraných biologických tématech, bude rozumět principům matematického modelování, bude umět vysvětlit a kriticky hodnotit nejen probrané základní matematické modely formulované jako soustavy diferenciálních rovnic či stochastické simulační modely, ale také jiné, komplexnější modely z nich vycházející. Bude také schopen důležitost a principy modelování, předpoklady (nejen použitých) modelů, modely samotné i jejich výsledky komunikovat s nematematicky zaměřenými kolegy.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy matematického modelování v ekologii, epidemiologii, evoluční biologii .