Seznámení s okrajovými úlohami pro diferenciální rovnice.