Tento dvousemestrální jazykový seminář má za cíl rozšíření a sjednocení znalostí praktické angličtiny na úrovni C1 SERR. Zaměřuje se především na rozvoj řečových dovedností (poslech, mluvení). Systematické rozšiřování slovní zásoby, procvičování gramatických jevů a výslovnosti probíhá v rámci tematicko-gramatického sylabu. Kurz vychází z aktuálních výukových materiálů určených pro úroveň Cambridge Advanced English a probíhá dle níže uvedeného sylabu. Protože kurz je primárně určen studentům 1. ročníku oboru anglistika, studenti jsou v rámci výuky také seznámeni s možným využitím synchronních korpusů, konkrétně s Bank of English a Český národní korpus. Studenti jsou nabádáni k budoucí práci s těmito korpusy.
Tento dvousemestrální jazykový seminář má za cíl rozšíření a sjednocení znalostí praktické angličtiny na úrovni C1 SERR. Zaměřuje se především na rozvoj řečových dovedností (poslech, mluvení). Systematické rozšiřování slovní zásoby, procvičování gramatických jevů a výslovnosti probíhá v rámci tematicko-gramatického sylabu. Kurz vychází z aktuálních výukových materiálů určených pro úroveň Cambridge Advanced English a probíhá dle níže uvedeného sylabu. Protože kurz je primárně určen studentům 1. ročníku oboru anglistika, studenti jsou v rámci výuky také seznámeni s možným využitím synchronních korpusů, konkrétně s Bank of English a Český národní korpus. Studenti jsou nabádáni k budoucí práci s těmito korpusy.

Tento dvousemestrální jazykový seminář má za cíl rozšíření a sjednocení znalostí praktické angličtiny na úrovni C1 SERR. Zaměřuje se především na rozvoj řečových dovedností (poslech, mluvení). Systematické rozšiřování slovní zásoby, procvičování gramatických jevů a výslovnosti probíhá v rámci tematicko-gramatického sylabu. Kurz vychází z aktuálních výukových materiálů určených pro úroveň Cambridge Advanced English a probíhá dle níže uvedeného sylabu. Změna programu vyhrazena.


This two-semester course helps students develop language and study skills at an advanced level of English, guiding them from B2 to C1 level of the Common European Framework of Reference (CEFR). It builds on standardised, up-to-date, advanced English materials. In the classroom, emphasis is placed on enhancing both students' receptive and productive skills. Lexis, grammar and pronunciation are practised as part of a structural-lexical syllabus. Students are also encouraged to work with additional self-study resources. As the course is primarily targeted at first-year students specialising in the English language and literature, as part of the course students are also introduced to selected corpora, namely to the Bank of English and the Czech National Corpus. Students are encouraged to take an active interest in becoming familiar with sites of future potential research interests with the tools facilitating corpus searches.

Tento dvousemestrální jazykový seminář má za cíl rozšíření a sjednocení znalostí praktické angličtiny na úrovni C1 SERR. Zaměřuje se především na rozvoj řečových dovedností (poslech, mluvení). Systematické rozšiřování slovní zásoby, procvičování gramatických jevů a výslovnosti probíhá v rámci tematicko-gramatického sylabu. Kurz vychází z aktuálních výukových materiálů určených pro úroveň Cambridge Advanced English a probíhá dle níže uvedeného sylabu. Změna programu vyhrazena.

Tento dvousemestrální jazykový seminář má za cíl rozšíření a sjednocení znalostí praktické angličtiny na úrovni C1 SERR. Zaměřuje se především na rozvoj řečových dovedností (poslech, mluvení). Systematické rozšiřování slovní zásoby, procvičování gramatických jevů a výslovnosti probíhá v rámci tematicko-gramatického sylabu. Kurz vychází z aktuálních výukových materiálů určených pro úroveň Cambridge Advanced English a probíhá dle níže uvedeného sylabu. Změna programu vyhrazena.