Přednášky poskytují teoretické základy pro poznání morfologického systému češtiny, během seminářů studenti získané poznatky aplikují při morfologické analýze textu. Při výběru analyzovaných textů přihlížíme ke zpracování morfologické problematiky v učebnicích SŠ.

Přednášky poskytují teoretické základy pro poznání morfologického systému češtiny, během seminářů studenti získané poznatky aplikují při morfologické analýze textu. Při výběru analyzovaných textů přihlížíme ke zpracování morfologické problematiky v učebnicích SŠ.