Předmět si klade za cíl naučit studenty systémovému myšlení nutnému pro návrh simulačních modelů složitých systémů a prostřednictvím přednášek, ale i praktických cvičení je seznámit s vybranými simulačními technikami použitelnými pro řešení firemních či výzkumných problémů a podporu rozhodování. V rámci cvičení budou v rámci případových studií jednotlivé postupy testovány na vybraných programových nástrojích (např. AnyLogic) s maximálním uplatněním týmového přístupu.
Předmět si klade za cíl naučit studenty systémovému myšlení nutnému pro návrh simulačních modelů složitých systémů a prostřednictvím přednášek, ale i praktických cvičení je seznámit s vybranými simulačními technikami použitelnými pro řešení firemních či výzkumných problémů a podporu rozhodování. V rámci cvičení budou v rámci případových studií jednotlivé postupy testovány na vybraných programových nástrojích (např. AnyLogic) s maximálním uplatněním týmového přístupu.
Předmět si klade za cíl naučit studenty systémovému myšlení nutnému pro návrh simulačních modelů složitých systémů a prostřednictvím přednášek, ale i praktických cvičení je seznámit s vybranými simulačními technikami použitelnými pro řešení firemních či výzkumných problémů a podporu rozhodování. V rámci cvičení budou v rámci případových studií jednotlivé postupy testovány na vybraných programových nástrojích (např. AnyLogic) s maximálním uplatněním týmového přístupu.
Předmět si klade za cíl naučit studenty systémovému myšlení nutnému pro návrh simulačních modelů složitých systémů a prostřednictvím přednášek, ale i praktických cvičení je seznámit s vybranými simulačními technikami použitelnými pro řešení firemních či výzkumných problémů a podporu rozhodování. V rámci cvičení budou v rámci případových studií jednotlivé postupy testovány na vybraných programových nástrojích (např. AnyLogic) s maximálním uplatněním týmového přístupu.

Navrhovaný předmět si klade za cíl naučit studenty systémovému myšlení nutnému pro návrh simulačních modelů složitých systémů a prostřednictvím přednášek, ale i praktických cvičení je seznámit s vybranými simulačními technikami použitelnými pro řešení firemních či výzkumných problémů a podporu rozhodování.
V rámci cvičení budou v rámci případových studií jednotlivé postupy testovány na vybraných programových nástrojích (např. AnyLogic) s maximálním uplatněním týmového přístupu.