Výklady se zaměří na problematiku zdůvodnění záporného estetického hodnocení v souvislosti s identifikací estetických hodnot a uměleckých kvalit díla. Budou pojednány též podoby kýče v různých druzích umění.