Cílem je poskytnout posluchačům základní představu o historii a současném stavu chápání jednoho z fundamentálních pojmů estetiky a ostatních uměnovědných disciplín - pojmu umění. Kurs nabídne rámcovou představu o teoretické reflexi umění ve všech významných kulturně dějinných periodách se zdůrazněním a hlubším rozvinutím této diskuse od počátku dvacátého století do současnosti.